Isi Maklumat Acara

Nota kepada Pengatur Acara :-

1. Anda diminta untuk mendaftar setiap acara

2. Anda dinasihatkan untuk memasukkan data yang tepat dan pemeriksaan rawak oleh pihak berwajib mungkin dilakukan untuk mengesahkan data yang dimasukkan.

Dengan ini saya menyatakan bahawa maklumat yang dimasukkan adalah tepat dan mencerminkan acara yang saya menganjurkan / bertanggungjawab.