Isi Maklumat Premis

Nota kepada Pemilik Premis :-

1. Anda diminta untuk mendaftar di setiap gerai premis atau pejabat cawangan anda.

2. Anda dinasihatkan untuk memasukkan data yang tepat dan pemeriksaan rawak oleh pihak berwajib mungkin dilakukan untuk mengesahkan data yang dimasukkan.

Dengan ini saya menyatakan bahawa maklumat yang dimasukkan adalah tepat dan mencerminkan premis yang saya pemilik / bertanggungjawab.